Νίκος Ευαγγελόπουλος [Ποιητής – Κριτικός Λογοτεχνίας]

Η μετα-ποίηση στην ποίηση του Ανδρέα Γεωργαλλίδη

[Ανδρέας Γεωργαλλίδης, Χρώματα απέναντι (μτφρ: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ρωσική, τουρκική), Leicester, Troubador Publishing 2007 | Κριτικό Σημείωμα | Προσβάσιμο στο διαδίκτυο: http://www.kypriwnerga.com/site-artist-9-gr.php (19.01.2012)]

Η ποίηση του Ανδρέα Γεωργαλλίδη εισάγει αυτό το οποίο είναι έξω από το κλασικό πλαίσιο της τέχνης. Πρόκειται για ένα είδος γραφής το οποίο στέκεται αμήχανα ανάμεσα στα υπόλοιπα σύγχρονα είδη γραφής και κατορθώνει να διατηρεί την αυτοτέλεια και την αταραξία του.

Το έργο του απαιτεί σε ένα πρώτο στάδιο ο αναγνώστης του να το αναγνώσει αναζητώντας το κυριολεκτικό νόημα των στίχων του και σε ένα δεύτερο στάδιο απαιτεί να εγκαταλείψει τον ορθολογισμό της γραφής του και να ανατρέξει σε ένα είδος μεταφαινομενολογικής-ενορασιακής προσέγγισης έξω από τη γλώσσα, εντός της μετασκέψης.

Η ποίηση του Αντρέα Γεωργαλλίδη απαιτεί ένα ιδιαίτερο είδος γλώσσας – μια μεταγλώσσα σιωπής. Αυτό επειδή η γραφή του καταργεί ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κατανόηση των στίχων του.

Η τέχνη (όπως κάποτε μου ανέφερε) δεν συντελείται για να την καταλάβουμε αλλά για να την υποψιαστούμε ως μια αίσθηση πραγμάτων – ως μια κατάσταση του νου. Ο Ανδρέας Γεωργαλλίδης κατορθώνει με το έργο του να κρατήσει το κερί αναμμένο ώστε η αισθητική των πραγμάτων να μπορεί να αναπνέει σε έναν αντιποιητικό κόσμο – σε έναν κόσμο της γραμματικής και του δήθεν. Όλη η δουλειά του αντιστέκεται σε κάθε ορισμό, σε κάθε αξιωματικό σύστημα της Τέχνης, αναζητώντας τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας – της μετασκέψης.

Κατεβάστε – Χρώματα απέναντι [Ν. Ευαγγελόπουλος] 2012