Το Ίδρυμα Αντζουλή ιδρύεται τον Νοέμβριο του 2020, ως καρπός του οράματος και των προσδοκιών του Κύπριου επιχειρηματία Κυριάκου Προδρόμου Αντζουλή. Ο Κύπριος επιχειρηματίας, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος, διανύοντας ήδη τέσσερις δεκαετίες επιτυχούς δράσης στο εξωτερικό και θέλοντας να επεκτείνει την προσφορά και τη δράση του σε τομείς που άπτονται των Γραμμάτων και των Τεχνών, θέτει την ιδέα για τη σύσταση ενός Ιδρύματος Πολιτισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο και εγγράφεται ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΖΟΥΛΗ», στη βάση των οικείων διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ήδη κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, το Ίδρυμα Αντζουλή επιχειρεί να υλοποιήσει, με σταθερές και ορθά ιεραρχημένες δράσεις, βασικές προτεραιότητες, όπως αυτές αποτυπώνονται στους σκοπούς και τους στόχους του και οι οποίες αφορούν, εν γένει, στην προώθηση,  προβολή και  ανάπτυξη του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών και, συνεπώς, στη στήριξη και προώθηση δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς της Φιλοσοφίας, της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Λατινικής Γραμματείας, της Αρχαιολογίας, του Θεάτρου, των Εικαστικών Τεχνών, της Φωτογραφίας, του Κινηματογράφου  και άλλων σύγχρονων μορφών τέχνης.

Στηριζόμενο στο πρώτο πενταετές πλάνο του για την περίοδο 2021-2026, στη λήξη του οποίου οι σκοποί και οι στόχοι του Ιδρύματος θα τύχουν στο σύνολό τους μίας ευρείας υλοποίησης και εφαρμογής, το Ίδρυμα Αντζουλή εγκαινιάζει, εν πρώτοις, μία ξεχωριστή παρουσία στον χώρο των εκδόσεων μέσω ανοικτών συνεργασιών με εκδοτικούς οίκους της Ελλάδος και του εξωτερικού. Με την οικονομική στήριξη, και την ενεργό εμπλοκή του Ιδρύματος, οι δύο πρώτες εκδόσεις κυκλοφορούν εντός του 2021, από έγκριτους εκδοτικούς οίκους, στην Ελλάδα και στην Ισπανία.

Πέραν της επιστημονικής εκδοτικής παραγωγής, η εξωστρέφεια του Ιδρύματος  και η πρόθεσή του για ενεργό ρόλο στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτισμικά συμφραζόμενα, επισφραγίζεται με την επικείμενη υπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης με Μουσεία, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα και πολιτισμικούς φορείς του εξωτερικού, με τη συνεισφορά στην ακαδημαϊκή έρευνα,  με την παροχή υποτροφιών και την οικονομική και ακαδημαϊκή στήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητών και καταξιωμένων επιστημόνων που δρουν στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, με μεταφράσεις έργων και τη στήριξη και ενίσχυση της κινητικότητας λογοτεχνών, καλλιτεχνών, ερευνητών και μελετητών, με τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, μορφωτικών και επιμορφωτικών διαλέξεων, εκθέσεων και ποικίλων άλλων πολιτισμικών και πολιτιστικών δράσεων.

error: Content is protected !!