«Πάντων χρηµάτων µέτρον ἐστίν ἄνθρωπος, τῶν µέν ὄντων ὡς ἐστιν, τῶν δέ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν (Πλάτων, Θεαίτητος 152a).

Η ανθρωποκεντρική θεώρηση της ρήσης του σοφιστή Πρωταγόρα, θέτει την υπαρξιακή και οντολογική βάση του αγαθού της ζωής. Για την ύπαρξη και τη μη ύπαρξη, την αξία και την απαξία, τα ιδανικά και τις ιδέες μοναδικό κριτήριο είναι ο άνθρωπος.  Αυτός νοηματοδοτεί τα πράγματα. αυτός δίνει αξιακό υπόβαθρο και σημασιολογικό φορτίο σε ό,τι τον περιβάλλει.

Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, αιχμάλωτος των επιτευγμάτων και της προόδου του, βυθισμένος στην εσωστρέφεια και κλονισμένος από την κρίση των θεσμών και των αξιών, φαίνεται να αναζητεί την έξοδο από τον μονόδρομο της υλοφροσύνης και τον επαναπροσδιορισμό του στη βάση των ανθρωπιστικών ιδανικών που γέννησαν και εξέθρεψαν τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Το Ίδρυμα Αντζουλή, αφουγκραζόμενο τις προκλήσεις της εποχής και αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα της επανατοποθέτησης του ανθρώπου στο κέντρο του ενδιαφέροντος, επιχειρεί να συμβάλει προς αυτήν ακριβώς τη κατεύθυνση. στον επαναπροσδιορισμό, δηλαδή, της σύγχρονης ζωής στη βάση των ανθρωπιστικών αξιών και των ιδανικών και στη στροφή προς τον εσώτερο άνθρωπο – όπως αποφθεγματικά και με περισσή ενάργεια τη διατυπώνει η ρήση του Ηράκλειτου «ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν».

Η προώθηση των Γραμμάτων και των Τεχνών, η στήριξη των Ανθρωπιστικών Σπουδών  – και των επιμέρους δράσεων που άπτονται των τομέων της Φιλοσοφίας, της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Λατινικής Γραμματείας, της Αρχαιολογίας, του Θεάτρου, των Εικαστικών Τεχνών, της Φωτογραφίας, του Κινηματογράφου και άλλων σύγχρονων μορφών Τέχνης – συνθέτουν τον κύριο σκοπό του Ιδρύματος Αντζουλή.

Ευγενής φιλοδοξία μας παραμένει η υλοποίηση του πιο πάνω σκοπού στο πλαίσιο του γενικότερου οράματος του Ιδρύματος, όπως αυτό έχει τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ξεχωριστή παρουσία στον χώρο των εκδόσεων μέσω ανοικτών συνεργασιών με εκδοτικούς οίκους της Ελλάδος και του εξωτερικού, η οικονομική στήριξη ανθρώπων του πολιτισμού, νέων επιστημόνων και φοιτητών, η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων, η στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και οι συνεργασίες με συναφή Ιδρύματα, Μουσεία και Πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδος και του εξωτερικού αποτελούν ορισμένες μόνο από τις δράσεις που πλαισιώνουν το πρώτο πενταετές πλάνο του Ιδρύματος (2021-2026).

Στόχος μας παραμένει η ανιδιοτελής προσφορά προς τον άνθρωπο και τον πολιτισμό.

Κυριάκος Π. Αντζουλής

Πρόεδρος

error: Content is protected !!