Ανδρέας Αντζουλής δ.φ.

H αναγκαιότητα του λογοτεχνικού γραμματισμού. Η μετάβαση από την ιστορική στην ποιητική αλήθεια στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού.

[Ανακοίνωση | Ημερίδα Δημιουργικής Γραφής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου| Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2018]

Με τη σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνονται οι δράσεις του φετινού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη. Ο εν λόγω διαγωνισμός αποτελεί πλέον μίαν ιδιαίτερα στοχευμένη δράση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και ειδικότερα όσων έχουν την ευθύνη του γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας. Πρόκειται για δράση η οποία, αφού οικοδομήθηκε πρώτα θεωρητικά, με τα σεμινάρια και τις διημερίδες των ετών 2009-2011, καθιερώθηκε ως πρακτική ενδοσχολική δράση, ήδη από το 2013. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκήρυξε, για πρώτη φορά, τον ∆ιαγωνισμό ∆ημιουργικής Γραφής στη μνήμη του Μίμη Σουλιώτη, ο οποίος υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη ∆ιαμόρφωση του Νέου Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας και συγγραφέας του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό «∆ημιουργική Γραφή. Οδηγίες πλεύσεως». Θυμίζω το «Έτος Κωνσταντίνου Καβάφη» (2013), το «Έτος Κώστα Μόντη» (2014), με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον θάνατό του, την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού για τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Μανόλη Αναγνωστάκη (2015), για τα ενενήντα χρόνια από τη γέννηση του Παντελή Μηχανικού (2016), για τα εκατό χρόνια από το θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη (2017) και φέτος για τα διακόσια είκοσι χρόνια από τη γέννηση του Διονύσιου Σολωμού.

Η δημιουργική γραφή αποτελεί δεξιότητα του κριτικά εγγράμματου ανθρώπου και εμπίπτει, συνεπώς, στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο του κριτικού λογοτεχνικού γραμματισμού, δηλαδή της γνώσης για τη λογοτεχνία και των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και κριτικής της λογοτεχνίας. Το μεταρρυθμιστικό έργο της τελευταίας δεκαετίας έχει θέσει ως βασικό αίτημά του τον λογοτεχνικό γραμματισμό, πλαισιωμένο από δράσεις όπως η συνεξέταση κειμένων, η δημιουργική γραφή, η λέσχη ανάγνωσης και η ευρύτερη γνώση της ιστορίας, της θεωρίας και της κριτικής της λογοτεχνίας. Το ζήτημα της γνώσης περί της λογοτεχνίας αλλά και της διδακτικής της δεν απασχολεί μόνο την κυπριακή εκπαίδευση, αλλά και την ελλαδική και την ευρύτερη ευρωπαϊκή.

Κατεβάστε – Ιστορική και ποιητική αλήθεια στον Διονύσιο Σολωμό [Α. Αντζουλής] 2018