Συνδιοργάνωση διαπανεπιστημιακής δράσης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Potsdam Γερμανίας και Ιδρύματος Αντζουλή.
Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Potsdam και το Ίδρυμα Αντζουλή, στο πλαίσιο της διαπανεπιστημιακής ακαδημαϊκής δράσης «The Odyssey of International Space» συνδιοργανώνουν στην Αθήνα, την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου (1-6 Οκτωβρίου 2023), δράσεις με ειδικότερο πεδίο αναφοράς την έννοια του χώρου ως εννοιολογική κατηγορία με διαμεσικές προσεγγίσεις στην τέχνη. Μέσα από ένα ευρύ πεδίο δράσεων και δραστηριοτήτων (επιστημονική ημερίδα, εργαστήρια, ομιλίες, περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία κ.ά.) πανεπιστημιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές πραγματεύονται την έννοια του χώρου στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου και ενδιαφέροντος ερευνητικού και επιστημονικού εγχειρήματος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ