Ελένη Γεωργοπούλου
(Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Kaum leerer
Μετάφραση στα γερμανικά της ποιητικής συλλογής ελάχιστα περισσότερο άδειο, έργο του Ανδρέα Γεωργαλλίδη

[Andreas Georgallides, kaum leerer (trans.: Ch. Poumpouris), München, Literareon – Utzverlag GmbH 2021 | Οπισθογράφηση – Endorsment | Πρώτη δημοσίευση: Πρώτη έκδοση του βιβλίου (2021)]

{Στο παράρτημα επισυνάπτεται το κείμενο στη γερμανική γλώσσα}

Στη συλλογή συμπυκνώνονται σκέψεις περί κόσμου και γλώσσας σε στίχους, οι οποίοι με την πρώτη ματιά φαίνονται να απεκδύονται παντός νοήματος. Πρόκειται για αντι-στίχους, όπως ο ίδιος ο Γεωργαλλίδης έχει διατυπώσει, για στίχους, οι οποίοι έρχονται ως συνέχεια της ακαδημαϊκής ενασχόλησης του ποιητή και οριοθετούν τη σχέση μεταξύ γλώσσας και κόσμου. Ήδη μέσα στον τίτλο είναι εγγεγραμμένη η προγραμματική της ποιητικής συλλογής: δίνεται λιγότερη έμφαση στο νόημα, πολύ περισσότερη στη σιωπή των λέξεων, σε αλήθειες ανεπίδεκτες να διατυπωθούν σε προτάσεις. Το πασίγνωστο απόφθεγμα του Βίτγκενσταϊν «Για όσα δεν μπορεί κάποιος να μιλά, θα πρέπει να σωπαίνει» ισχύει και για τον κύπριο ποιητή – μόνο που η δική του σιωπή αρθρώνεται στους στίχους της συλλογής. Εδώ ακριβώς έγκειται το επίτευγμα του Γεωργαλλίδη· με μαεστρία παντρεύει Φιλοσοφία και Λογοτεχνία και παρουσιάζει σε ύφος μινιμαλιστικό φιλοσοφικές αλήθειες σε στίχους ποιητικούς. Με τη βοήθεια του ταλαντούχου μεταφραστή, το έργο είναι τώρα προσβάσιμο και στη γερμανική γλώσσα.

Ελένη Γεωργοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Kommentar zu „kaum leerer“ von Andreas Georgallidis für die deutsche Übersetzung des Lyrikbandes
Im vorliegenden Band verdichten sich Gedanken über Welt und Sprache zu Versen, die sich auf den ersten Blick jeglichem Sinn zu entziehen scheinen. Es handelt sich um „Anti-Verse“, wie Andreas Georgallidis es selbst in seinem Prolog formuliert hat, um Verse, welche die akademische Beschäftigung des Autors mit Ludwig Wittgensteins Sprachphilosophie weiterführen und die Beziehung zwischen Sprache und Welt ausloten. Schon dem Titel ist die Programmatik des Lyrik-Bandes eingeschrieben: Es geht weniger um den Sinn als vielmehr um das Schweigen der Wörter, um Wahrheiten, die sich nicht zu Sätzen gestalten lassen.
Wittgenstein berühmtes Dictum „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“, gilt auch für den zyprischen Autor – nur, dass sein Schweigen sich genau in diesen Versen des vorliegenden Lyrik-Bandes artikuliert. Darin besteht die große Leistung von Andreas Georgallidis; gekonnt bringt er Philosophie und Literatur zusammen und präsentiert in minimalistischem Stil philosophische Wahrheiten in lyrischen Versen. Mit Hilfe des talentierten Übersetzers nun auch in deutscher Sprache zugänglich.

Dr. Eleni Georgopoulou
(Assist. Prof. für Literaturwissenschaften an der Abteilung für Deutsche Philologie
der Aristoteles Universität Thessaloniki)

Κατεβάστε – Kaum leerer [Ε. Γεωργοπούλου] 2021