Στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηαίνου φιλοξενήθηκε, την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2023, ο διεθνούς φήμης ψηφιδογράφος Γιώργος Κεπόλας για την πρώτη δημόσια παρουσίαση των ψηφιδωτών του έργων που ανήκουν στην ενότητα «Αισθήματα και συγκίνηση στη Βυζαντινή Τέχνη».

Ο Γιώργος Κεπόλας, εισηγητής της βυζαντινής τέχνης του ψηφιδωτού στην Κύπρο και ένας εκ των διεθνώς αναγνωρισμένων ψηφιδογράφων, εξήγησε στο κοινό, με ένα ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο, τη διαδικασία σύλληψης, αναπαράστασης και ολοκλήρωσης ενός ψηφιδωτού έργου. Προσιτός και ταπεινός, ο Γιώργος Κεπόλας, άκουσε με προσοχή και απάντησε λεπτομερώς σε πληθώρα ερωτημάτων που είχε θέσει το κοινό με αφορμή την προβολή τόσο των έργων θρησκευτικού περιεχομένου της εν λόγω ενότητας όσο και έργων που αφορούν στην καθημερινή ζωή, αναδεικνύοντας ως ισοβαρή στον χώρο της τέχνης τα στοιχεία της έμπνευσης, της ευαισθησίας και της άσκησης.

Η ενότητα «Αισθήματα και συγκίνηση στη Βυζαντινή Τέχνη», που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τα έργα «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου»., «Επιτάφιος», «Από την Κοίμηση της Θεοτόκου», «Χριστός», «Εμμανουήλ Πανσέληνος» κ.ά., έχει αποκτηθεί από τον Δήμο Αθηένου και εκτίθεται μόνιμα στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο. Η απόκτησή της κατέστη εφικτή με την ευγενική συνεισφορά του Ιδρύματος Αντζουλή και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας.