Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου του Ανδρέα Αντζουλή δ.φ. στο περιοδικό Θέματα Λογοτεχνίας (τχ. 67).
Ανδρέας Αντζουλής,  «Il Soggetto Rivede, Vede, Prevede’.  Χρόνος, Στιγμή και Αιωνιότητα στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολωμού», Θέματα Λογοτεχνίας 67 (2023).