Κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Αθήνα, από τις εκδόσεις  Ίαμβος-Ίδρυμα Αντζουλή, το βιβλίο του Ανδρέα Αντζουλή, «Διονύσιος Σολωμός. Έννοια, πρόσληψη και αναπαράσταση του Υψηλού στο έργο της ωριμότητας. Μία νέα ανάγνωση των χειρόγραφων κωδίκων με τις μεταφράσεις του Νικόλαου Λούντζη για τον Σολωμό»