Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού (Άρθρα 7 και 9), το Ίδρυμα Αντζουλή διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λειτουργεί στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και με γνώμονα πάντοτε τη διαφύλαξη και επίτευξη των σκοπών του, όπως αποτυπώνονται στο Καταστατικό του (Άρθρο 4). Το πρώτο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο συνθέτουν:

REPUBLIC OF CYPRUS

MINISTRY OF INTERIOR

 

NICOSIA

DISTRICT ADMINISTRATION

File no: 18.1.4.1.339
Register No: NIC/I/19
Tel. No: 22804144
Fax No: 22804371 
Email: nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy

20 November 2020

 

CERTIFICATE

“ANTZOULIS FOUNDATION”

Register No NIC/I/19

This is to certify that according to the records of the Registrar of Associations and Foundations, Nicosia District Administration, Nicosia District, the Board of the Foundation is composed of the following persons:

1.KYRIACOS PRODROMOS ANTZOULISI.C. No 531038FOUNDER/PRESIDENT
2.ANDREAS KYRIACOS ANTZOULISI.C. No 1041758VICE-PRESIDENT
3.ANDREAS PRODROMOS ANTZOULISI.C. No 710897SECRETARY
4.COSTAS PRODROMOS ANTZOULISI.C. No 615274MEMBER
5.PRODROMOS KYRIACOS ANTZOULISI.C. No 984445MEMBER

 

(Sgd) Irini Athanasiadou

For Deputy Nicosia District Officer

Registrar of Associations & Foundations

Nicosia District

President
Kyriakos Antzoulis holds a BSc (Hons) degree in Civil Engineering from Rutgers University of the U.S.A. and a number of other diplomas and certificates in Construction, Law and Economics.
VICE PRESIDENT
Andreas K. Antzoulis holds an LLB and LLM in Law from the UK. He spent most of his adult life in Pakistan , the UK and the UAE .He started his career in Dubai as a Deputy Legal Advisor in a large construction group dealing with construction disputes and arbitration.
Board Member
Costas P. Antzoulis has graduated from the Department of Byzantine and Modern Greek Studies of the University of Cyprus, while at the same time he has attended undergraduate/postgraduate programs at Greek universities.
SECRETARY
Andreas P. Antzoulis is a graduate of the University of Cyprus (BA of Educational Sciences 1996, BA of Byzantine and Modern Greek Philology 2002), from which he obtained his master’s degree (MA of Modern Greek Philology 2005)
Board Member
Prodromos K. Antzoulis holds a BA in Global Business Management and Design from the Regent’s University in London . He is an accomplished photographer and creative director who spent most of his childhood and adult life in Pakistan and Dubai .
error: Content is protected !!