Απόλυτα συνυφασμένη με την υλοποίηση του γενικού σκοπού και των στόχων του Ιδρύματος Αντζουλή, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του Ιδρύματος (Άρθρα 4.4 και 16.1 iii-iv), είναι η διοργάνωση, στήριξη και προώθηση σειράς διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων που άπτονται των Ανθρωπιστικών Σπουδών και σχετίζονται με τους τομείς της Φιλοσοφίας (Αρχαίας Ελληνικής, Μεσαιωνικής, Νεότερης-Σύγχρονης Ευρωπαϊκής), της Γλώσσας (Αρχαίας Ελληνικής και Νέας Ελληνικής), της Λογοτεχνίας (Ποίησης και Πεζογραφίας), της Ιστορίας (Αρχαίας, Μεσαιωνικής-Βυζαντινής, Νεότερης-Σύγχρονης), της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Λατινικής Γραμματείας, της Αρχαιολογίας, του Θεάτρου, των Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφικής και Γλυπτικής) και άλλων σύγχρονων μορφών τέχνης (Φωτογραφίας και Κινηματογράφου). Οι πιο πάνω δράσεις, ακολουθώντας την εξωστρεφή πολιτική του Ιδρύματος Αντζουλή, δύνανται να λάβουν χώρα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα ή άλλη χώρα του εξωτερικού. Η διοργάνωση των πρώτων ημερίδων, διαλέξεων και συνεδρίων αναμένεται – στη βάση του πενταετούς πλάνου του Ιδρύματος Αντζουλή (2021-2026) – να ανακοινωθεί εντός του 2022.