Το Ίδρυμα Αντζουλή έχοντας ως βασικό σκοπό του την προσφορά προς τον άνθρωπο και τον πολιτισμό στηρίζει και ενισχύει δράσεις που άπτονται των Ανθρωπιστικών Σπουδών και σχετίζονται με τους τομείς της Φιλοσοφίας, της Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Λατινικής Γραμματείας, της Αρχαιολογίας, του Θεάτρου, των Εικαστικών Τεχνών,  της Φωτογραφίας, του Κινηματογράφου και άλλων σύγχρονων μορφών Τέχνης. Η παροχή οποιασδήποτε χορηγίας και η οικονομική στήριξη των εν λόγω δράσεων από το Ίδρυμα Αντζουλή αποφασίζεται κατόπιν Εισηγητικής Έκθεσης της εκάστοτε Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που συστήνει το Ίδρυμα και επικυρώνεται με απόφαση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η χορηγία και η οικονομική στήριξη δύναται να καλύπτει μερικώς (μερική χορηγία) ή ολικώς (ολική χορηγία) το ανάλογο αίτημα. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται προς το Ίδρυμα είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικά και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι γραπτές αιτήσεις προωθούνται με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ιδρύματος, ενώ οι ηλεκτρονικές αιτήσεις με συμπλήρωση και υποβολή της ανάλογης ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μορφή pdf. Για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων προσφέρεται η δυνατότητα για επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Ιδρύματος. Η τελική απόφαση και η απάντηση  για το εκάστοτε αίτημα κοινοποιείται ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Who are we helping?

Ποιους βοηθάμε

Authors - Creators - Publishers

Συγγραφείς – Δημιουργοί - Εκδότες

Το εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Αντζουλή, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Καταστατικού (Άρθρα 4.6-4.8, 4.10-4.11, 16.1 vii-x), αφορά σε μερική ή ολική χορηγία για την έκδοση επιστημονικών μελετών, κριτικών δοκιμίων...

Artists - Visual Artists - Producers

Καλλιτέχνες – Εικαστικοί - Παραγωγοί

Εκ των βασικών στόχων του Ιδρύματος Αντζουλή, στο πλαίσιο της ευρύτερης προβολής των δράσεων που άπτονται των Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως αποτυπώνονται στον γενικό σκοπό και στους ειδικότερους στόχους του...

Academics - Scientists - Researchers

Ακαδημαϊκοί – Επιστήμονες Ερευνητές

Το Ίδρυμα Αντζουλή, στο πλαίσιο των γενικότερων προσπαθειών του για στήριξη και προβολή των δράσεων που άπτονται των Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως αυτές αποτυπώνονται στον γενικό σκοπό και στους ειδικότερους στόχους του Ιδρύματος...

Undergraduate and Postgraduate Students

Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Το Ίδρυμα Αντζουλή, στο πλαίσιο των γενικότερων προσπαθειών του για στήριξη και προβολή των δράσεων που άπτονται των Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως αυτές αποτυπώνονται στον γενικό σκοπό και στους ειδικότερους στόχους του...

Sponsorship Calendar

Ημερολόγιο Χορηγιών

2021: Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Μιχάλη Χατζηπιερή, "Η πόλη κάτω απ' τα δοκάρια. Του ποδοσφαίρου και του Είναι", Αθήνα, εκδ. Ίαμβος 2021 (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου, 30 Ιουνίου 2021). 2022: Θεατρική παράσταση Λυκείου Αγίου Νικολάου Λεμεσού, "Παραμύθι για δύο", ΕΘΑΛ (10-11 Μαρτίου 2022).

Institutions - Organisations

Ιδρύματα – Οργανισμοί

Στο πλαίσιο της εξωστρεφούς του πολιτικής, το Ίδρυμα Αντζουλή προωθεί τη συνεργασία με άλλα Ιδρύματα Πολιτισμού, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μουσεία και άλλους συναφείς Οργανισμούς στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού...

Πιστοποιητικό

Αυτό που λένε οι άνθρωποι μας

Μέσα από λάθη που μπορείτε πραγματικά να μεγαλώσετε, απαλλαγείτε από ό, τι δεν είναι απαραίτητο να κάνετε πρέπει να γίνει κακό.

Γίνε εθελοντής

Ενώστε το χέρι σας μαζί μας για μια καλύτερη ζωή και όμορφο μέλλον.

Ενημερωτικό

Λάβετε τα τελευταία νέα
(+357) 24 651 222

info@antzoulis.foundation

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 27Β, 6017 Λάρνακα, ΚΥΠΡΟΣ

Antzoulis Foundation is a Legal Entity of Private Law governed by the provisions of the “Associations and Foundations and other Related Matters Law of 2017 L. 104(I)/2017 and L.76(I)/2018”, of the Republic of Cyprus, as in force from time to time. 

Copyright © 2022 – Ίδρυμα Αντζουλή | Antzoulis Foundation – All rights reserved.

Developed by Xsite
error: Content is protected !!