Το Ίδρυμα Αντζουλή και  το Πανεπιστήμιο Κύπρου – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων υπέγραψαν, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης. Η υπογραφή του Μνημονίου έλαβε χώρα στην Αίθουσα της Συγκλήτου στην παρουσία εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γραμματείας του Ιδρύματος, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Τάσου Χριστοφίδη, του Διευθυντή του ΠΑΜΤ του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Προέδρου της Εποπτικής Αρχής του Προγράμματος κ. Νόπης Νικολάου-Τηλεμάχου, γονέων και μαθητών που παρακολουθούν το Πρόγραμμα.

Το Μνημόνιο απηχεί την κοινή εκτίμηση των δύο φορέων για τη σημασία των Τεχνών και του Πολιτισμού ως κοιτίδων θεμελιωδών αξιών που προσδίδουν στην ευημερία της κοινωνίας, καθώς και την κοινή αναγνώριση της σημασίας της καλλιέργειας των νέων στους τομείς των τεχνών, ως αυθεντικών φορέων του Πολιτισμού.

Οι επιμέρους δεσμεύσεις των συμμετεχόντων αφορούν στην καταβολή κάθε εύλογης προσπάθειας προς ενθάρρυνση της άμεσης επαφής και της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων τομέων πρακτικής ή/και εμπειρογνωμοσύνης.

Σε πρακτικό επίπεδο η συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος Αντζουλή και του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων του Πανεπιστημίου Κύπρου, καλύπτει την πραγματοποίηση και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν στους τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας, τη χορήγηση μικρής διάρκειας υποτροφιών για ειδικές σειρές επισκέψεων/μαθημάτων στο εξωτερικό, τη χορήγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Masterclasses) στην Κύπρο, οι οποίες αφορούν στη Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία κ.ά.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται άμεσα σε εφαρμογή και συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου 2023. Ήδη το Ίδρυμα Αντζουλή συνδιοργανωνει και στηρίζει οικονομικά την πρώτη Θερινή Μουσική Ακαδημία για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες του Προγράμματος, η οποία θα λάβει χώρα από τις 3 έως τις 8 Ιουλίου 2023 στην κοινότητα Πάνω Παναγιάς. Στη Θερινή Μουσική Ακαδημία οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες του Προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα από τον βιολονίστα Απόλλωνα Γραμματικόπουλο, καθηγητή και κορυφαίο Α΄ στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.